Touché, Dilma

 Dilma morrendo

Via This is Photobomb.